In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

H? Tr? Tr?c Tuy?n

Mrs.Ph??ng - Mr. H?i
0974.83.9696 - 0913.034.563

S? l??ng truy c?p

In Email
Viết bởi Administrator   

BÁO GIÁ C?A NHÔM KÍNH CÁC LO?I

 (Báo giá l?p và có hi?u l?c t? ngày 01/06/2013 có thay ??i giá chúng tôi s? c?p nh?t ngay l?p t?c)

 

         C?A NHÔM S?N T?NH ?I?N NHÔM TH??NG

(HĂNG NHÔM ?ÔNG Á, HO?C NHÔM RICCO, HO?C NHÔM ?Ô THÀNH)

STT TÊN VÀ QUY CÁCH S?N PH?M ?VT ??N GIÁ (VN?) 
 1

VÁCH NHÔM KÍNH (VÁCH NG?N C? ??NH NHÔM)

(Nhôm s?n t?nh ?i?n tr?ng s? th??ng  kính 5mm

h? khung nhôm 25x50 n?p U )

 m2 580.000
 2

VÁCH NHÔM KÍNH (VÁCH NG?N C? ??NH NHÔM)

(Nhôm tr?ng s? th??ng ?ông Á kính 5mm

h? nhôm 25x76 n?p s?p  )

 m2 600.000
 3

C?A NHÔM S?N T?NH ?I?N KÍNH ?? NH? 70 ( C?A S?, C?A ?I)

 (Làm c?a ???c các lo?i c?a m? khác nhau: C?a s? m?

, c?a s? tr??t, c?a ?i m?) Kính 5mm m? ho?c tr?ng

H? thanh nhôm ?? 70 ( Kích th??c nhôm 25mm x 50mm)

 

 m2 690.000
 4

C?A NHÔM S?N T?NH ?I?N KÍNH ?? TO 90 ( C?A S?, C?A ?I)

 (Làm c?a ???c các lo?i c?a m? khác nhau: C?a s? m?

 , c?a s? tr??t, c?a ?i m?) Kính 5mm m? ho?c tr?ng

H? thanh nhôm ?? 90 ( Kích th??c nhôm 30mm x 63mm)

 

 m2 780.000
 5

KÍNH C??NG L?C 10mm TEMPER (KÍNH C??NG L?C)

(n?p s?p 38 ) Làm c?a th?y l?c ho?c vách kính

 m2 780.000
 6

KÍNH C??NG L?C 12mm TEMPER (KÍNH C??NG L?C)

(n?p s?p 38 ). Làm c?a th?y l?c ho?c vách kính

 m2 850.000
 7

T? CH?N B?P(T? CH?N N?M TREO ?? BÁT ??A...)

Nhôm s?n t?nh ?i?n màu tr?ng, có giá inox ?? bát, ??a

Tính theo mét dài Nhôm màu tr?ng giá 900.000/1 mét dài

Màu vân g? 1.100.000/1 mét dài( ?ă có giá inox) 

 md 900.000
 8

T? BÁN HÀNG ( T? NHÔM KÍNH BÀY HI?U THU?C, T? BÁN HÀNG)

Nhôm s?n t?nh ?i?n màu tr?ng s?.

Kính tr?ng 5mm, cánh t? m? tr??t ho?c m? quay 

Tính theo mét vuông 1 m?t x 6 m?t 

 m2 320.000
 9

NHÔM C?A LÀM G?M B?P( C?A NHÔM CH? CHE B̀NH GA D??I)

(G?m b?p b?ng Alu . Nhôm s?n t?nh ?i?n)

Tính theo mét dài 

 

 md 600.00
 10

C?A L?T H? 38. Ki?u Nhôm h? 38 m? h?t ch? A ch?ng n??c

(Kính 5mm, Nhôm ?ông Á, s?n t?nh ?i?n)

 m2 820.00
 11

Ch?P L?T NHÀ V? SINH

 (có khung ?? s?t, Kích th??c ch?p 400 x 600)

cái250.000

 T?t c? ??n giá trên là dùng kính 5mm. N?u dùng kính dày h?n s? c?ng thêm ti?n vào ??n giá.

 

 

  C?A NHÔM CAO C?P H? NHÔM VI?T PHÁP 

Hwindow s?n xu?t l?p ??t H? c?a nhôm cao c?p Nhôm H? Vi?t Pháp, nhôm s?n t?nh ?i?n s?n xu?t theo tiêu chu?n Nhôm Vi?t Pháp) 

STT TÊN VÀ QUY CÁCH S?N PH?M ?VT ??N GIÁ(VN?) 
 1

NHÔM VI?T PHÁP SHAL H? C?A LÙA 2600          

1. C?A S? LÙA TR??T

2. C?A ?I LÙA  TR??T

m2

 1.100.000

 

 2

NHÔM VI?T PHÁP SHAL  H?  4400

Dùng làm các ki?u c?a: 

1. C?A ?I M? , C?A V? SINH

2. C?A S? M? , M? QUAY, H?T..

H? Vi?t Pháp 4400 có khung kích th??c :45 x 48mm 

Cánh m? kích th??c :  45x 65mm

m2

 

1.100.000

 

 3

NHÔM VI?T PHÁP SHAL  H? AH 450

Dùng làm cho các ki?u c?a: 

CH? DÙNG LÀM C?A ?I M? QUAY H? ?? TO

H? nhôm Vi?t Pháp 450

Khung có kích th??c: 48 x 55mm

Cánh m? có kích th??c: 45 x 86mm 

m2

 

1.550.000 

 4

 VÁCH NG?N C? ??NH NHÔM VI?T PHÁP

Vách ng?n c? ??nh chia pḥng, vách che m?t tr??c nhà

(Vách nhôm không có c?a) 

Dùng khung bao c?a h? 4400 có thanh T chia ??

Kính 5mm 

m2

 

900.000

 

 5

 M?T D?NG NHÔM KÍNH NHÔM VI?T PHÁP, NHÔM HUYNDAI, VI?T NH?T...

Dùng làm m?t d?ng kính, t??ng kính cho m?t tr??c các ṭa nhà ) 

Có c?a m? h?t ch? A 

1. Kính tr?ng dán an toàn 8,38mm  kính các màu: xanh, ?en..

    (H? Nhôm Vi?t Pháp Kích th??c thanh nhôm 52 x 95 x 1,2). Dày 1,2mm

2. Kính tr?ng dán an toàn 8,38mm kính các màu: xanh, ?en..

    (Nhôm 52 x 95 x 1.6) Nhôm dày 1.6mm

 m2

 

 

1.650.000

 

1.800.000 

??n giá c?a nhôm Vi?t Pháp trên là dùng kính tr?ng ho?c m? 5mm. N?u dùng kính dày h?n c?ng thêm ti?n vào ??n giá. Dùng kính an toàn 6.38mm c?ng thêm 150.000/1m2 vào ??n giá( Ví d? c?a tr??t kính 6.38 ??n giá: 1.450.000/1m2). Kính an toàn 8.38mm c?ng thêm 220.000/1m2. Kính c??ng l?c 8mm c?ng thêm 300.000/1m2

??n giá nhôm Vi?t Pháp trên ch?a có ph? ki?n. Thành ti?n = ??n giá x Di?n Tích + Ph? ki?n (b?)

Ph? ki?n c?a s? tr??t: ch?t bán nguy?t : 150.000/1 b?

Ph? ki?n c?a s? m? 2 cánh ch?t cài tay g?t: 350.000/1 b?  

Ph? ki?n c?a ?i g?m 3 b?n l?, 1 khóa l??i gà kèm tay g?t: 600.000 / 1 b? 

Nhôm Vi?t Pháp s?n xu?t theo tiêu chu?n công ngh? Vi?t Pháp thanh nhôm ???c s?n xu?t b?i các nhà máy nh?: Ricco, ?ô Thành, ?ông Á, Vi?t Pháp SHAL, EURO. 

 

 

C?A NH?A LƠI THÉP uPVC  HWINDOW

 Hwindow có nhà máy s?n xu?t c?a nh?a lơi thép giá r? Hwindow: chi ti?t t?i www.cuanhuagiare.vn

STT TÊN VÀ QUY CÁCH S?N PH?M ?VT ??N GIÁ(VN?) 
 1

VÁCH C?A NH?A

1. Vách c? ??nh ( Vách ng?n v?n pḥng, vách nh?a kính)

Kính 5mm ho?c pano nh?a 

m2

 

 850.000 

 2

C?A S? NH?A H? M? TR??T

1.C?a s? m? tr??t

Kính 5mm

m2

 

950.000

 

 3

C?A S? NH?A LƠI THÉP M? QUAY HO?C H?T CH? A

 C?a s? m? quay, kính 5mm

C?a m? 1 cánh, 2 cánh, 3,4,5...cánh 

m2

 

980.000

 4

 C?A ?I NH?A LƠI THÉP 

1.C?a ?i thông pḥng

C?a ?i v? sinh: 1 cánh, 2 cánh, 4 cánh. 

m2

 

 1.000.000

 

 

 

 

 


??n giá C?a Nh?a lơi thép Hwindow trên là dùng kính tr?ng ho?c m? 5mm. N?u dùng kính dày h?n c?ng thêm ti?n vào ??n giá. Dùng kính an toàn 6.38mm c?ng thêm 150.000/1m2 vào ??n giá( Ví d? c?a tr??t kính 6.38 ??n giá: 1.100.000/1m2). Kính an toàn 8.38mm c?ng thêm 220.000/1m2. Kính c??ng l?c 8mm c?ng thêm 300.000/1m2

??n giá c?a trên ch?a có ph? ki?n. Thành ti?n = ??n giá x Di?n Tích + Ph? ki?n (b?)

Ph? ki?n c?a s? tr??t: ch?t bán nguy?t : 95.000/1 b?

Ph? ki?n c?a s? m? 2 cánh ch?t ?a ?i?m: 490.000/1 b?  

Ph? ki?n c?a ?i g?m 3 b?n l? 3D, 1 khóa ??n ?i?m l??i gà kèm tay g?t: 790.000 / 1 b?  

 

 

 T?i báo giá các lo?i c?a khác 

 

CÔNG TY ??U T? XÂY D?NG TH??NG M?I & D?CH V? HÙNG H?I  

VP Giao D?ch : 325 Thanh Nhàn -Hai Bà Tr?ng - Hà N?i   

X??ng SX: Ngơ 51 L??ng Khánh Thi?n -Hoàng Mai - Hà N?i

Tel: 04.3 6254 635  -  Hotline:   0974.83.9696  - 0913.034 563

Web: www.hwindow.com.vn   ; www.cuanhuagiare.vn  

Email: hunghaiglass@gmail.com